Vakantie en verlofdagen

BEGIN SCHOOLJAAR EN HERVATTING LESSEN: dinsdag 1 september 2020

 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER:

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 1: woensdag 23 september 2020

HERFSTVAKANTIE: maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020

KERSTVAKANTIE: maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER:

FACULTATIEVE VERLOFDAG: vrijdag 29 januari 2021

KROKUSVAKANTIE: maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 2: woensdag 10 maart 2021

PAASVAKANTIE: maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER:

FACULTATIEVE VERLOFDAG: maandag 3 mei 2021

O.-H.-HEMELVAART: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021 (BRUGDAG)

PINKSTERMAANDAG: maandag 24 mei 2021

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 3: woensdag 2 juni 2021

DE ZOMERVAKANTIE begint op donderdag 1 juli 2021 en eindigt op dinsdag 31 augustus 2021

 

DUID OOK VOLGENDE BELANGRIJKE DATA AAN OP DE KALENDER:

donderdag 10 september 2020: info-avond school – en klasinformatie om 19.00u

vrijdag 25 september 2020: inhuldiging nieuwe speelplaats

oktober 2020: oudercontact LS

december 2020: oudercontact KS

woensdag 2 december 2020 : Sinterklaas

vrijdag 12 februari 2021 : Carnaval op school

donderdag 25 maart 2021: schoolfotograaf

juni 2021: oudercontact LS + KS