Vakantie en verlofdagen

BEGIN SCHOOLJAAR EN HERVATTING LESSEN: donderdag 1 september 2022

 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER:

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 1: woensdag 5 oktober 2022

FACULTATIEVE VERLOFDAG: maandag 10 oktober 2022

HERFSTVAKANTIE: maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 2: woensdag 30 november 2022

KERSTVAKANTIE: maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER:

KROKUSVAKANTIE: maandag 20 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 3: woensdag 15 maart 2023

PAASVAKANTIE: maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER:

DAG VAN DE ARBEID: maandag 1 mei 2023

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 4: woensdag 17 mei 2023

O.-H.-HEMELVAART: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 (BRUGDAG)

FACULTATIEVE VERLOFDAG: vrijdag 26 mei 2023

PINKSTERMAANDAG: maandag 29 mei 2023

 

DE ZOMERVAKANTIE begint op vrijdag 30 juni 2023 om 12u en eindigt op donderdag 31 augustus 2023

 

DUID OOK VOLGENDE BELANGRIJKE DATA AAN OP DE KALENDER:

dinsdag 20 september 2022: info-avond school – en klasinformatie om 19.00u

dinsdag 15 november 2022: oudercontact LS

woensdag 7 december 2022 : Sinterklaas

donderdag 22 december 2022: oudercontact KS + kerstmarkt

vrijdag 17 februari 2023 : Carnaval op school

dinsdag 21 maart 2023: schoolfotograaf

zaterdag 13 mei 2023: schoolfeest

dinsdag 27 juni 2023: oudercontact LS + KS