Vakantie en verlofdagen

BEGIN SCHOOLJAAR EN HERVATTING LESSEN: vrijdag 1 september 2023

 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER:

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 1: donderdag 5 oktober 2023

FACULTATIEVE VERLOFDAG: vrijdag 6 oktober 2023

HERFSTVAKANTIE: maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023

KERSTVAKANTIE: maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER:

KROKUSVAKANTIE: maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024

PAASVAKANTIE: maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER:

DAG VAN DE ARBEID: woensdag 1 mei 2024

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 2: woensdag 8 mei 2024

O.-H.-HEMELVAART: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024 (BRUGDAG)

PINKSTERMAANDAG: maandag 20 mei 2024

FACULTATIEVE VERLOFDAG: dinsdag 21 mei 2024

 

DE ZOMERVAKANTIE begint op woensdag 30 juni 2024 om 11.45u en eindigt op zondag 1 september 2024

 

DUID OOK VOLGENDE BELANGRIJKE DATA AAN OP DE KALENDER:

dinsdag 19 september 2023: info-avond school – en klasinformatie om 19.00u

donderdag 26 oktober 2023: rapport + oudercontact LS

woensdag 6 december 2023 : Sinterklaas

donderdag 21 december 2023: oudercontact KS 

vrijdag 9 februari 2024 : Carnaval op school

maandag 11 maart 2024: schoolfotograaf

maandag 18 maart 2024 t.e.m. vrijdag 22 maart 2024: zeeklassen 2de graad

maandag 3 juni 2024 t.e.m. vrijdag 7 juni 2024: bosklassen 3de graad

dinsdag 25 juni 2024: rapport + oudercontact LS + KS