CLB

 

Onze school werkt samen met het CLB Pieter Breughel:

Adres: Opzichterstraat 84

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Contactpersoon CLB:

Arts CLB: Huygens Frieda (f.huygens@vclb-pieterbreughel.be)

Website: https://www.vclb-pieterbreughel.be/

 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders).

Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. 

Het CLB werkt gratis en discreet.