Klokkenluider

Als gevolg van de Belgische klokkenluider-regelgeving wensen we onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, … de kans te geven om onregelmatigheden binnen onze school te melden zonder angst voor represailles. Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.

Meldingen kunnen gemaakt worden bij het intern meldpunt van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12