Inschrijven in Brussel

Inschrijveninbrussel.be

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het schooljaar 2021-2022? Informeer u op tijd!
Schrijf ook alle kinderen in die geboren zijn in 2019. Ook als ze pas starten in september 2022.
Meer informatie kan u vinden op de website inschrijveninbrussel.be

Uw kind inschrijven in het secundair onderwijs in Brussel of de rand? Meer informatie kan u hier later vinden.

Tijdslijn aanmeldings- en inschrijvingsprocedure kleuter en lagere school

Hieronder vindt u de tijdslijn voor de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2021 – 2022. Een kennismakingsbezoek is altijd mogelijk na afspraak met de directie.