Praktische informatie

Instapdata


Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement.

INSTAPDATA 2024-2025:

 • na de zomervakantie -> 02/09/2024 (kinderen geboren ten laatste op 1 maart 2022)
 • na de herfstvakantie -> 04/11/2024 (kinderen geboren ten laatste op 4 mei 2022)
 • na de kerstvakantie -> 06/01/2025 (kinderen geboren ten laatste op 6 juli 2022)
 • instap op maandag 3 februari (kinderen geboren ten laatste op 1 augustus 2022)
 • na de krokusvakantie -> 10/03/2025 (kinderen geboren ten laatste op 10 september 2022)
 • na de paasvakantie -> 22/04/2025 (kinderen geboren ten laatste op 22 oktober 2022)
 • instap op maandag 2/06/2025 (kinderen geboren ten laatste op 2 december 2022).

Is uw kind later geboren? Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2025-2026!

Aanvang en einde van de lessen

 • De lessen beginnen stipt om 8.40 uur.
 • De kleuterschool heeft middagpauze van 11.30 uur tot 12.30 uur, bij de lagere school duurt de middagpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur.
 • De schooldag eindigt om 15.15 uur. Op woensdag eindigt de school om 11.45 uur!

Voor- en naschoolse opvang

 • Ochtendbewaking: 7.00u – 8.30u, prijs: €1 /30min.
 • Avondbewaking: 15.30u – 18.00u, prijs: €1/30min.
 • Woensdagnamiddag: 12.00u – 18.00u, prijs: €1 /30min.
 • Het toezicht door de school begint om 08u30. Er is toezicht op de speelplaats tot 15u30. De leerlingen die voor 08u30 op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. Voor de lagere school is de studie inbegrepen in de avondbewaking die start om 15u30. De studie voor L1, L2, L3, L4, L5 en L6 vindt plaats op maandag-dinsdag-donderdag.
 • Voor gezinnen met 3 of meer kinderen is er een gunsttariefregeling voor de opvang, uitgezonderd op verlofdagen: het 3de kind is aan halve prijs, het 4de kind is gratis.
 • Tijdens schoolvakanties, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen wordt er geen opvang op school georganiseerd.

Gezonde school

 • We willen een gezonde school zijn en streven hier naar elke dag.
 • De leerlingen nemen een stukje fruit van thuis, een boterham of yoghurt mee in een daarvoor bestemd doosje. In onze school zijn geen koeken toegelaten!
 • Boterhammen voor ’s middags worden bewaard in een brooddoos en niet verpakt in zilverpapier, zowel voor kleuter- als lagere school.
 • Zowel de fruit- als de brooddozen worden voorzien van naam en klas.
 • Het gebruik van een herbruikbare drinkfles wordt sterk gepromoot! Deze fles mag enkel gevuld zijn met water. In de refter is een waterfontein aanwezig waar de fles steeds extra gevuld kan worden.

Schoolrekening

 • De leerlingen brengen geen geld mee naar school. Zij ontvangen maandelijks een factuur met de gedetailleerde afrekening (ochtend- en avondopvang, metro, maximumfactuur,…). Eventuele bemerkingen aangaande de factuur moeten binnen de drie dagen aan het secretariaat overgemaakt worden, daarna wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • De ouders kunnen gebruik maken van de aangehechte overschrijvingsstrook bij elke afrekening. Maandelijks worden indien nodig herinneringsfacturen meegegeven. Indien deze niet worden opgevolgd, wordt MEDULEX ingeschakeld. Eens MEDULEX wordt geactiveerd, wordt het dossier door hen afgehandeld.
 • Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u terecht bij de directie Sofie Van Cauwenberge en bij vertrouwenspersoon mevr. Majda Salef (secretariaat). Er worden dan afspraken gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Maximumfactuur

 • Scherpe maximumfactuur = omvat de kosten voor activiteiten en materialen die het schoollopen in het basisonderwijs aangenamer en interessanter maken.
 • Deze maximumfactuur bedraagt 55 euro voor kleuters en 105 euro voor het lager onderwijs. Dit bedrag zal verspreid worden over 3 betaalmomenten (september – december – maart).
 • Zee – en bosklassen: deze maximumfactuur bedraagt 260 euro per kind. Dit bedrag zal verspreid worden over 3 betaalmomenten (september/januari/april).

Turnen en zwemmen

 • De leerlingen dragen een turnuniform: een wit T-shirt met het schoolembleem, een zwart broekje, witte kousen en witte turnpantoffels/sportschoenen. Alles wordt voorzien van naam en in een turnzak gestopt. Het turnuniform wordt aangekocht in het begin van het schooljaar, de turnzak krijgen de leerlingen in het begin van het 1ste leerjaar.
 • De leerlingen gaan zwemmen naar het zwembad te Anderlecht (CERIA). Dit is wekelijks op donderdag van 13.00 uur – 14.00 uur.
 • Van september-maart gaan de leerlingen van 3L zwemmen.
 • In april-mei gaan de leerlingen van 5L en 6L zwemmen die nog niet voldoende kunnen zwemmen, in juni gaan de leerlingen van 2L zwemmen.
 • De kostprijs voor het zwemmen is inbegrepen in de maximumfactuur van de lagere school. Het derde leerjaar zwemt gratis.