BELANGRIJKE INFO

UPDATE 01/07

Beste ouders,

Na een wel heel bijzonder schooljaar ’19-’20 is iedereen wellicht heel benieuwd hoe we het volgend schooljaar ’20-’21 zullen opstarten.
De ministers van onderwijs hebben een kleurcode bedacht.
De Veiligheidsraad beslist welke kleur op elk moment van toepassing is. Voor elke overgang naar een ander pandemieniveau wordt de nodige overgangsperiode voor de onderwijsinstellingen voorzien. Op 1 september ’20 wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen.

Wat betekent dit concreet?
-> code groen en geel = een ‘normale’ schoolorganisatie van 8.40-15.15u
-> code oranje en rood = een schoolorganisatie waarbij de klas opnieuw de bubbel wordt met gesplitste aankomsttijden, speeltijden en vertrektijden.

-> DE AANWEZIGHEID VAN OUDERS (= volwassenen) IS SOWIESO NIET AANGERADEN IN DE SCHOOL!

Onze school zal alle ouders via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte houden van afspraken, maatregelen, … in verband met het coronavirus. Net zoals in situaties van een seizoensgriep is het belangrijk om onderstaande maatregelen aan onze kinderen nogmaals te herhalen. Meer info kan u vinden op https://www.info-coronavirus.be/

Affiche coronavirus voorzorgsmaatregelen

IMO SCHOOL ANDERLECHT

In dialoog treden met elkaar, zorgen voor een open communicatie en het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen zijn de troeven van onze school. Dit staat bij ons centraal zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en zich te ontplooien tot zelfbewuste kinderen.

Dialoog

Als school proberen we een brugfiguur te zijn tussen christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen.

Open communicatie

Iedereen krijgt de kans om op een open en transparante manier vragen, bezorgdheden en meningen te uiten.

Talenten

We hebben oog voor elk kind en sporen hen aan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.