BELANGRIJKE INFO

Beste ouder(s),

Het schooljaar zit er alweer op!
Ga zeker al eens een kijkje nemen op de pagina’s met praktische informatie en de vakantie/verlofdagen! Deze is al aangepast met nieuwe data…
De foto’s kan u nog tot augustus terugvinden op de klaspagina’s, daarna worden deze verwijderd en klaargemaakt voor het nieuwe schooljaar.
Het hele I.M.O.-team wenst jullie een fijne vakantie…


‘Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.

Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.’
Toon Hermans
In memoriam Geert Van Belle
directeur I.M.O.-school

IMO SCHOOL ANDERLECHT

In dialoog treden met elkaar, zorgen voor een open communicatie en het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen zijn de troeven van onze school. Dit staat bij ons centraal zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en zich te ontplooien tot zelfbewuste kinderen.

Dialoog

Als school proberen we een brugfiguur te zijn tussen christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen.

Open communicatie

Iedereen krijgt de kans om op een open en transparante manier vragen, bezorgdheden en meningen te uiten.

Talenten

We hebben oog voor elk kind en sporen hen aan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.