BELANGRIJKE INFO

UPDATE 16/04

Beste ouders,

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.
Concreet betekent dit voor onze I.M.O.-school:

 • De kleuters en leerlingen  100% contactonderwijs zullen volgen.
 • Dat we zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, maar de refter mag opnieuw open.  De lunchpauzes worden per bubbel georganiseerd en de klaslokalen worden permanent verlucht.
 • Daguitstappen zijn toegelaten per bubbel.
 • Speeltijden worden in de bubbel georganiseerd.
 • Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd, buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
 • Ouders mogen de school nog steeds NIET betreden.
 • De opvang is nog steeds noodopvang, dus voor werkende ouders.

We willen jullie alvast bedanken voor jullie begrip en geduld!
Samen hopen we dat we snel het ‘normale’ schoolleven kunnen hervatten.

Het I.M.O-team.


UPDATE 26/03

Beste ouders,

Het onderwijsveld besliste dat zowel in de kleuterschool als in het lager onderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst worden en dit vanaf 29 maart.
Er wordt dus geen afstandsonderwijs aangeboden, de leerkrachten van de lagere school zullen wel voor een gepaste herhalingsbundel zorgen om de leerachterstand tot een minimum te herleiden.

Er wordt  noodopvang voorzien. Deze opvang is er enkel voor gezinnen waarvan beide ouders buitenshuis moeten gaan werken.  Het afleveren van een attest van de werkgever is verplicht.
De noodopvang start om 8 u15 en eindigt om 16 u stipt!

Het I.M.O.- team


UPDATE 18/03

Beste ouder(s),

2 belangrijke mededelingen:

Vanaf uiterlijk 22/03 moeten alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker dragen op school. Dit is verplicht tot aan de paasvakantie!


Op 25/03 komt de schoolfotograaf langs. Meer info kreeg u doorgemaild via de klasjuf.

Vriendelijke groeten,
juf Sofie


UPDATE 15/02

Beste ouder(s) van de I.M.O.-school,

Na de krokusvakantie blijven de maatregelen ivm het corona-virus nog altijd van kracht. We zitten dus nog altijd in code oranje!

Fijne vakantie!
Het I.M.O.-team


10/12

Lieve Teresa,
lieve mama van Luigi en Francesca,

Na een dappere strijd moeten we vandaag afscheid van je nemen… woorden schieten ons tekort.
Je zal een leegte achterlaten op onze I.M.O.-school.
We zullen Luigi en Francesca met veel liefde blijven omringen…

Jouw I.M.O.-familie


UPDATE 21/12

Lieve ouder(s) van de I.M.O.-school,

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie Kerstgeschenken. Deze actie was een heel groot succes! Ondertussen zijn al jullie geschenken al bezorgd… Ze waren ons enorm dankbaar!

Fijne vakantie!
Het I.M.O.-team


UPDATE 22/11

Beste ouder(s),

Op 4 januari 2021 moeten de broers en zussen van het geboortejaar 2019 ingeschreven worden in de onthaalklas.
Broers en zussen van een ander geboortejaar moeten zich op 4 januari 2021 aanmelden via de website www.inschrijveninbrussel.be .
Meer info vindt u op onze pagina ‘inschrijven in Brussel’.

Vriendelijke groeten,
juf Sofie


UPDATE 21/11

Tijdens deze corona-periode willen we elkaar helpen en er zijn voor elkaar!
Ook als er kinderen in quarantaine moeten blijven, vergeten we ze niet en zorgen we dat ze van thuis de lessen kunnen volgen (via de computer).
Als dank kregen we van de familie El Hadiaoui een mooi aandenken: dit kreeg een mooi plaatsje in onze school! Een dikke dankjewel van het hele I.M.O.-team…


 

UPDATE 21/10

Beste ouder(s),

Vanaf 22/10 schakelen we over naar code oranje!
Er zijn enkele belangrijke veranderingen:

 • ouders mogen niet meer op de speelplaats komen. De kinderen worden ’s morgens afgezet en ’s avonds opgehaald aan de blauwe poort!
 • klas = BUBBEL! Er is geen studie meer en de opvang is enkel voor werkende ouders die geen opvang hebben.
 • alle schooluitstappen worden voorlopig geannuleerd. De zwemlessen voor het 3de leerjaar gaan wel nog door!
 • de klasjuffen stuurden ondertussen een mailtje met de begin- en einduren van de verschillende klassen. Dit verandert ook!

Als I.M.O. – team gaan wij ons uiterste best doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen voor jullie kinderen, maar uiteraard ook voor het hele team. Wij hopen dan ook op jullie begrip en vooral ook op het stipt naleven van deze nieuwe regels!
Dan wens ik ieder van jullie nog veel sterkte in deze toch wel moeilijke omstandigheden.

Houd jullie veilig en gezond!
Het I.M.O.-team

Brief overschakelen van code geel naar code oranje


UPDATE 16/09

Beste ouder(s),

We krijgen veel vragen van ouders omdat ze niet goed weten wanneer ze hun kind moeten thuishouden tijdens deze corona-periode.
Even alles nog eens op een rijtje… U houdt uw kind thuis als hij/zij minstens 2 van de volgende symptomen heeft:

 • koorts (= 38° en hoger)
 • hoesten of problemen bij het ademhalen
 • verkoudheid (snot in/uit de neus, eventueel met niezen of een kuchje)
 • andere klachten (spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust).

Vriendelijke groeten,
het I.M.O.-team
Brief afwezigheid door ziekte


UPDATE 14/09

Beste ouder(s),

Zoals jullie ondertussen al weten, zal de info-avond via mail en praatbox verlopen (zie mail van klasjuf). Maar we willen jullie als I.M.O.-team toch welkom heten op onze warme I.M.O.-school… Bekijk zeker het volgende filmpje!


UPDATE 19/08

Onze nieuwe speelplaats is helemaal klaar voor 1 september! Kijk gerust eens naar de foto’s op de klaspagina’s…


UPDATE 01/07

Beste ouders,

Na een wel heel bijzonder schooljaar ’19-’20 is iedereen wellicht heel benieuwd hoe we het volgend schooljaar ’20-’21 zullen opstarten.
De ministers van onderwijs hebben een kleurcode bedacht.
De Veiligheidsraad beslist welke kleur op elk moment van toepassing is. Voor elke overgang naar een ander pandemieniveau wordt de nodige overgangsperiode voor de onderwijsinstellingen voorzien. Op 1 september ’20 wordt er gestart op niveau geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen.

Wat betekent dit concreet?
-> code groen en geel = een ‘normale’ schoolorganisatie van 8.40-15.15u
-> code oranje en rood = een schoolorganisatie waarbij de klas opnieuw de bubbel wordt met gesplitste aankomsttijden, speeltijden en vertrektijden.

-> DE AANWEZIGHEID VAN OUDERS (= volwassenen) IS SOWIESO NIET AANGERADEN IN DE SCHOOL!

Onze school zal alle ouders via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte houden van afspraken, maatregelen, … in verband met het coronavirus. Net zoals in situaties van een seizoensgriep is het belangrijk om onderstaande maatregelen aan onze kinderen nogmaals te herhalen. Meer info kan u vinden op https://www.info-coronavirus.be/

Affiche coronavirus voorzorgsmaatregelen

IMO SCHOOL ANDERLECHT

In dialoog treden met elkaar, zorgen voor een open communicatie en het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen zijn de troeven van onze school. Dit staat bij ons centraal zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en zich te ontplooien tot zelfbewuste kinderen.

Dialoog

Als school proberen we een brugfiguur te zijn tussen christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen.

Open communicatie

Iedereen krijgt de kans om op een open en transparante manier vragen, bezorgdheden en meningen te uiten.

Talenten

We hebben oog voor elk kind en sporen hen aan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.