BELANGRIJKE INFO

UPDATE 31/08

Kleine opfrissing van de schooluren:

  • kleuterschool ; maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 8u40-15u05
  • lagere school; maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 8u40-15u15

!! WOENSDAG kleuterschool 8u40-11u55
!! WOENSDAG lagere school 8u40-11u45


UPDATE 28/08

Beste ouder(s) en kinderen,

Hopelijk hebben jullie met z’n allen kunnen genieten van een welverdiende vakantie en hebben jullie weer zin om het nieuwe schooljaar 2021-2022 in te vliegen.
Wij hadden gehoopt dat we het nieuwe schooljaar ‘normaal’ zouden kunnen opstarten, maar dit is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas nog niet mogelijk.
Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september.
Concreet betekent dit:

  •  GEEN aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
  • Organiseer de oudercontacten digitaal (digitale infoavond 17/09/2021!)
  • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen een mondmasker op school. (Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.)
  • Klasgroepen blijven maximaal gescheiden.
  • Daguitstappen zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap niet met het openbaar vervoer is, maar met eigen vervoer.
  • !!!  Aanpassing schooluren kleuterschool: ma – di – do – vrij:  einde 15u05 !!!

Laat ons hopen dat de Brusselse vaccinatiegraad snel zal stijgen zodat we jullie weer op school kunnen verwelkomen!

Het I.M.O.-team


UPDATE 01/07

Beste ouder(s),

We willen jullie allemaal een fijne vakantie wensen!
We zien jullie terug op woensdag 1 september 2021. Hieronder volgt een kleine opfrissing van de schooluren op deze eerste schooldag:
KS 8u40-11u55
LS 8u40-11u45

Lieve groetjes,
het I.M.O.-team


Beste ouder(s),

Wij willen jullie van harte welkom heten op onze warme I.M.O.-school. Bekijk zeker het volgende filmpje om ons beter te leren kennen!

IMO SCHOOL ANDERLECHT

In dialoog treden met elkaar, zorgen voor een open communicatie en het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen zijn de troeven van onze school. Dit staat bij ons centraal zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en zich te ontplooien tot zelfbewuste kinderen.

Dialoog

Als school proberen we een brugfiguur te zijn tussen christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen.

Open communicatie

Iedereen krijgt de kans om op een open en transparante manier vragen, bezorgdheden en meningen te uiten.

Talenten

We hebben oog voor elk kind en sporen hen aan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.