BELANGRIJKE INFO

UPDATE 29/11

Beste ouder,

We zijn jammer genoeg nog niet van het coronavirus verlost. Nu we een vierde coronagolf meemaken, moet ook de school weer heel wat regels volgen. Het is heel belangrijk dat we ons allemaal aan die regels houden. Want zo blijft de school een veilige omgeving voor uw kind en kan de school hopelijk ook geopend blijven. Besmettingen die de school, de werkplaats, of thuis binnenkomen, verspreiden zich relatief snel. Het onderwijsveld neemt daarom na overleg met virologen zijn verantwoordelijkheid met onderstaande maatregelen. Deze afspraken gelden vanaf morgen 30/11/2021 en lopen zeker al tot aan de kerstvakantie (24/12/2021).

 1. Alle leerlingen krijgen een vaste plaats in de refter en houden de nodige afstand.
 2. De studie wordt opgeschort tot nader order.
 3. Enkel kinderen van werkende ouders komen naar de opvang. Gelieve ons ten laatste donderdag 02/12/2022 een attest van uw werkgever te bezorgen.

→ Mag ik jullie er ook nog even op attent maken om zieke kinderen thuis te houden.

Dank u!
Juf Sofie en het I.M.O.-team


UPDATE 14/10

Chiro Brussel is terug van start gegaan! Wie op zoek is naar leuke naschoolse activiteiten tijdens het weekend, kan hier zeker terecht… Meer info kunnen jullie vinden op onze pagina Naschoolse activiteiten. Neem zeker eens een kijkje!


UPDATE 7/10

Beste ouders,

In ons Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft corona ons parten spelen en dit al meer dan anderhalf jaar. Anderhalf jaar dat wij jullie niet meer mochten ontvangen op onze school, in de klas… We missen echt wel het contact met jullie en we vermoeden dat dit ook wederzijds is.
We hebben daarom ook besloten om samen in zee te gaan met Brusselleer.
Brusselleer en wij, het I.M.O.-team,  gaan samenwerken om de band met onze ouders, jullie dus, opnieuw voorzichtig op te nemen en te versterken.
In volgend filmpje wordt het project uitgelegd door Ine, ons ankerfiguur van Brusselleer.
Veel kijkplezier en hopelijk tot gauw!
Het I.M.O.-team en Brusselleer

UPDATE 1/10

Beste ouder(s),

Zoals jullie allemaal al gehoord hebben, zijn de corona-maatregelen in het openbare leven versoepeld. Voor het Brussels onderwijs verandert er echter niets! Mondmaskers blijven verplicht en ouders zijn nog altijd niet toegelaten op onze school… We houden jullie verder op de hoogte als er nog iets zou veranderen.

Het I.M.O.-team


UPDATE 31/08

Kleine opfrissing van de schooluren:

 • kleuterschool ; maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 8u40-15u05
 • lagere school; maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag 8u40-15u15

!! WOENSDAG kleuterschool 8u40-11u55
!! WOENSDAG lagere school 8u40-11u45


UPDATE 28/08

Beste ouder(s) en kinderen,

Hopelijk hebben jullie met z’n allen kunnen genieten van een welverdiende vakantie en hebben jullie weer zin om het nieuwe schooljaar 2021-2022 in te vliegen.
Wij hadden gehoopt dat we het nieuwe schooljaar ‘normaal’ zouden kunnen opstarten, maar dit is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helaas nog niet mogelijk.
Door de afwijkende coronacijfers en de geringe vaccinatiegraad in het Brusselse Gewest zullen Brusselse scholen opstarten met striktere maatregelen, dit minstens tot eind september.
Concreet betekent dit:

 •  GEEN aanwezigheid van ouders op school. Laat kinderen aan de poort afzetten en ophalen.
 • Organiseer de oudercontacten digitaal (digitale infoavond 17/09/2021!)
 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen een mondmasker op school. (Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.)
 • Klasgroepen blijven maximaal gescheiden.
 • Daguitstappen zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap niet met het openbaar vervoer is, maar met eigen vervoer.
 • !!!  Aanpassing schooluren kleuterschool: ma – di – do – vrij:  einde 15u05 !!!

Laat ons hopen dat de Brusselse vaccinatiegraad snel zal stijgen zodat we jullie weer op school kunnen verwelkomen!

Het I.M.O.-team


UPDATE 01/07

Beste ouder(s),

We willen jullie allemaal een fijne vakantie wensen!
We zien jullie terug op woensdag 1 september 2021. Hieronder volgt een kleine opfrissing van de schooluren op deze eerste schooldag:
KS 8u40-11u55
LS 8u40-11u45

Lieve groetjes,
het I.M.O.-team


Beste ouder(s),

Wij willen jullie van harte welkom heten op onze warme I.M.O.-school. Bekijk zeker het volgende filmpje om ons beter te leren kennen!

IMO SCHOOL ANDERLECHT

In dialoog treden met elkaar, zorgen voor een open communicatie en het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen zijn de troeven van onze school. Dit staat bij ons centraal zodat iedereen de kans krijgt om te groeien en zich te ontplooien tot zelfbewuste kinderen.

Dialoog

Als school proberen we een brugfiguur te zijn tussen christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen.

Open communicatie

Iedereen krijgt de kans om op een open en transparante manier vragen, bezorgdheden en meningen te uiten.

Talenten

We hebben oog voor elk kind en sporen hen aan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.