Het reglement

Engagementsverklaring tussen de school en de ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Regels hoe ouders in wederzijds respect moeten omgaan met elkaar, met leerkrachten en met de directie:

  • er worden GEEN kinderen RECHTSTREEKS aangesproken
  • we dagen elkaar niet uit
  • we hebben een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe
  • we halen geen oude koeien uit de gracht
  • geschillen worden uitgepraat in een gesloten ruimte, samen met de directie, zonder de aanwezigheid van kinderen
  • de school moet een veilige plaats zijn. We bewaren dus de rust binnen de school.

Schoolreglement

Je kan het schoolreglement hier bekijken.

Privacyverklaring

Je kan de privacyverklaring hier bekijken.