Vijfde leerjaar

Onze klas

Klasfoto vijfde leerjaar schooljaar 2019-2020

De juffen

juf Yana

Foto van juf Yana

juf Leslie

Foto van juf Leslie

Onze foto's