Vijfde leerjaar

Onze klas

De juffen

juf Lies

juf Lies van het 5de leerjaar

juf Christel

juf Christel

Onze foto's