Letterfeest

“Voor de vakantie vierden we feest in onze klas! We kennen ondertussen al onze letters… De mama’s en papa’s kwamen naar de klas en we speelden samen een letterzoektocht, een letterbingo,… Het was een leuk feestje!”