LEESPLEKJES !

Het 6de Leerjaar zorgt voor leuke leesplekjes op de speelplaats

en een LEESHUT waar IEDEREEN DIE WIL LEZEN welkom is!