Drama : het beeldenmuseum

‘Tijdens de les drama gingen we op bezoek naar het beeldenmuseum. Het was een speciaal museum, want wij speelden zelf de beelden en de nachtwaker. Wanneer alle bezoekers weg waren en de nachtwaker niet keek, kwamen de beelden tot leven. De beelden veranderden ook elke nacht van thema (dieren, sporten, oceaan…).