Meters en peters.

“Vandaag kregen we allemaal een meter of een peter van het 6de leerjaar! We leerden elkaar kennen a.d.h.v. enkele spelletjes: samen een zandkasteel bouwen, een boekje lezen, Bingel leren kennen,… De start van nog veel andere activiteiten!”