Een muzische namiddag

Bij juf Yana en juf Leslie was het een lesje drama. We leerden er om onze gevoelens te tonen en hierrond speelden we enkele spelletjes …