Afscheid

L3 hield een afscheidsetentje in de klas. Wat hebben ze gesmuld!